Giỏ hàng

Chia sẻ vài thiết lập cuộc gọi cơ bản trên iPhone

Hằng ngày chúng ta nhận cuộc gọi rất nhiều từ iPhone, và ít để ý một số thiết lập khác về cuộc gọi.

Mình xin chia sẻ thêm một số tính năng cơ bản, nhưng sẽ tiện lợi trong những hành động nhận cuộc gọi hay từ chối cuộc gọi trên iPhone.

Tin nhắn chờ khi từ chối cuộc gọi

Nếu bạn đang không tiện bắt máy, bạn có thể gửi nhanh các tin nhắn cho người kia biết rằng bạn đang bận. Thật ra iPhone có sẵn một số tin nhắn mặc định rồi nhưng nó khá lịch thiệp và không tự nhiên.

respond_with_text.jpg
Vào Cài đặt - chọn Điện thoại (Phone) - Phản hồi bằng tin nhắn (Respond with Text) - Trong đây có 3 phần để bạn tự viết tin nhắn. Như vậy khi ai đó gọi bạn mà không thể bắt máy thì có thể bấm vào tin nhắn trên màn hình và chọn tin nhắn thích hợp.

Hiển thị banner - đối với iOS 14


9C65B0F3-758E-4D48-879A-CD8CFAF908D1.jpeg
Tính năng này giúp việc khi bạn sử dụng iPhone để chơi game hay xem video thì người gọi đến không bị hiển thị full màn hình và làm gián đoạn việc sử dụng của bạn.

banner_incoming_calls.jpg
Để tuỳ chỉnh, bạn có thể vào phần Cuộc gọi đế (Incoming Calls) trong phần Điện thoại - và tick vào hiển thị theo banner hoặc toàn màn hình.


Chặn số


blocked_contacts.jpg
Có những số thuê bao làm phiền, quảng cáo, bạn có thể chặn ngay, hoặc nếu bạn muốn chặn một số cụ thể thì vào phần Thuê bao bị chặn (Blocked Contacts) rồi chọn vào Add New.


Tuỳ chỉnh nhận cuộc gọi trên thiết bị khác


calls_on_other_devices.jpg
Nếu bạn sử dụng thiết bị của Apple khác như iPad, Mac, thì bạn có thể cho phép nhận cuộc gọi thông qua iPhone trên các thiết bị này. Nếu bạn thấy phiền có thể gạt tắt các thiết bị mà bạn không muốn.

Nguồn Tinh Tế

Facebook Instagram Youtube Linkedin Top

Thông tin cửa hàng