Giỏ hàng

GPS hết hạn, anh em iPhone 5 và iPad 4 trở về trước phải cập nhật iOS gấp trước ngày 3/11

Chủ yếu là những người dùng iPhone 5 trở về trước cũng như iPad 4 trở về trước đều phải vào cài đặt, cập nhật phần mềm lên phiên bản iOS mới nhất mà máy cho phép.

 Tuỳ đời máy mà iOS được cập nhật lên sẽ là 9.3.6 hoặc 10.3.4.

Việc này phải được làm trước ngày 3/11, nếu không có thể gặp những vấn đề do GPS khiến cho thời gian và ngày tháng bị sai, từ đó dẫn tới nhiều vấn đề khác trong quá trình sử dụng.

Đang tải Screen Shot 2019-10-20 at 13.46.05.png…

Nghiêm trọng hơn, nếu không cập nhật ngay từ giờ thì sau ngày đó, nhiều tiện ích và các bản cập nhật của iOS qua OTA của Apple cũng như các tác vụ đồng bộ lên dịch vụ trực tuyến, bao gồm cả email hay iCloud sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng. Sau ngày 3/11, nếu muốn máy hoạt động bình thường thì phải cập nhật qua kết nối iTunes mới được.

OK, sẽ cập nhật! Nhưng có ai giải thích cho tôi vụ gì đang xảy ra không?

Một cách ngắn gọn, các hệ thống GPS về cơ bản đang đếm số tuần bằng biến và thanh ghi 10 bit. Vì thế, các giá trị chỉ có thể chạy từ 0 tới 1023. Khi một thiết bị được đếm tới tuần 1024, nếu không được lập trình đúng, nó sẽ khởi động lại, gặp vấn đề với chính nó và không thể nào hoạt động với hệ thống dữ liệu GPS lẫn bộ đếm giờ chính xác được nữa. Trong khi đó, việc đếm giờ chính xác chính là mấu chốt để hệ thống GPS hoạt động.

Tại sao vấn đề này lại xảy ra? Nguyên nhân, tuần được GPS đếm đầu tiên là hồi 6/1/1980. Sau đó, tới 21/6/1999, số tuần đếm đã “đầy” lần đầu và cần phải reset, kết thúc một “dòng đời GPS”. Bây giờ tới 6/4/2019 lại là kết thúc một dòng đời GPS nữa. Mà ủa? ngày 6/4 qua lâu rồi mà, sau Apple bảo là hạn cập nhật tới tận 3/11? Các công ty và nhà phát triển phần mềm có thể khởi động lại bộ đếm tuần GPS sau mốc thời gian đó tuỳ vào tình hình sản phẩm, phát triển cụ thể của họ. Thí dụ như Firmware GPS đã được dịch và gởi tới các thiết bị, bây giờ theo cách tính toán của riêng Apple thì hạn chót của việc đảm bảo đếm giờ chính xác là ngày 3/11.

Những anh em nào có dùng iPhone hay iPad nằm trong diện này thì nên cập nhật gấp nhé. Những anh em không xài thì cũng đừng chủ quan, hãy kiểm tra tình trạng hiện tại của những thiết bị công nghệ của anh em xem có dính trường hợp tương tự hay không, nếu có hãy cập nhật gấp nhé.

Nguồn Apple
Facebook Instagram Youtube Linkedin Top

Thông tin cửa hàng