Giỏ hàng

Hướng dẫn dùng chuột trên iPad và sẽ hoạt động thế nào?

iPadOS 13 có thể giúp iPad kết nối với chuột bên ngoài có dây hoặc không dây. iPad Pro cổng USB hay iPad cổng Lightning miễn là lên được iPadOS 13 là được. Phần thiết lập nằm sâu trong chỗ chỉnh nút home ảo. Sau khi cài xong thì có một con chuột tròn bằng ngon tay, ở giữa có một chấm xuất hiện trên màn hình. Xài chuột như cảm ứng chạm bấm là ra lệnh, bấm giữ là mở menu.

  • Nếu chuột có nhiều nút thì anh em có thể tuỳ chọn mỗi nút một tính năng khác nhau.
  • Tốc độ rê chuột và phần chuột chạy trên màn hình khá tương đồng nên cảm giác không khác gì lắm so với vuốt.
  • Hiện các app nào nội dung scroll được thì có thể dùng scroll, còn không thì nhấn nhấn kéo qua.
  • Dùng chuột trên iPad sẽ có cảm giác quen thuộc như trên máy tính, sẽ dễ dàng hơn với nhiều anh em chưa quen chạm.

Facebook Instagram Youtube Linkedin Top

Thông tin cửa hàng