Giỏ hàng

Tổng hợp một số Model Number & Part Numbers iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

Tổng hợp iPhone 11 Model Number & iPhone 11 Pro Model Numer , iPhone 11 Pro Max Model Number và Part Number cho các bạn nào cần.

Model iPhone 11 Model Number

A2111 GSM & CDMA bán ra tại Mỹ các nhà mạng Mỹ như AT&T, Sprint, Verizon, T-Mobile và nhiều mạng khác, Sim Free, Canada.
A2221 bán ra tại các nước Châu Á & Châu Âu United Kingdom, Pháp, Nga, Italy Tây Ban Nha, Singapore, Việt Nam, Nhật Bản....
A2223 bán ra tại Trung Quốc & Hong Kong ( bản 2 sim vật lý ) China Mobile, China Telecom, China Unicom

iPhone 11 Pro Model Number

A2160 GSM & CDMA bán ra tại Mỹ các nhà mạng Mỹ như AT&T, Sprint, Verizon, T-Mobile và nhiều mạng khác, Sim Free, Canada.
A2215 bán ra tại các nước Châu Á & Châu Âu United Kingdom, Pháp, Nga, Italy Tây Ban Nha, Singapore, Việt Nam, Nhật Bản...
A2217 bán ra tại Trung Quốc & Hong Kong ( bản 2 sim vật lý ) China Mobile, China Telecom, China Unicom
iPhone 11 Pro Max Model Number

A2161 GSM & CDMA bán ra tại Mỹ các nhà mạng Mỹ như AT&T, Sprint, Verizon, T-Mobile và nhiều mạng khác, Sim Free, Canada.
A2218 bán ra tại các nước Châu Á & Châu Âu United Kingdom, Pháp, Nga, Italy Tây Ban Nha, Singapore, Việt Nam, Nhật Bản...
A2220 bán ra tại Trung Quốc & Hong Kong ( bản 2 sim vật lý ) China Mobile, China Telecom, China Unicom

Thông thường những máy mới chưa khui hộp các bạn hay dưa vào Part Number ngoài hộp để biết máy đó thuộc nhà mạng nào bên Mỹ để biết nhanh, vài mã bên dưới để giúp các bạn phân biệt. Mình thì dựa vào mã ICCID trên hộp là biết chính xác 100% máy đó thuộc mạng nào nhé

Part Numbers iPhone 11

Verizon Wireless

iPhone 11 64GB White Verizon – MWKN2LL/A
iPhone 11 128GB White Verizon – MWKV2LL/A
iPhone 11 256GB White Verizon – MWL22LL/A
iPhone 11 64GB Black Verizon – MWKM2LL/A
iPhone 11 128GB Black Verizon – MWKU2LL/A
iPhone 11 256GB Black Verizon – MWL12LL/A
iPhone 11 64GB Green Verizon – MWKT2LL/A
iPhone 11 128GB Green Verizon – MWL02LL/A
iPhone 11 256GB Green Verizon – MWL62LL/A
iPhone 11 64GB Yellow Verizon – MWKQ2LL/A
iPhone 11 128GB Yellow Verizon – MWKX2LL/A
iPhone 11 256GB Yellow Verizon – MWL42LL/A
iPhone 11 64GB Purple Verizon – MWKR2LL/A
iPhone 11 128GB Purple Verizon – MWKY2LL/A
iPhone 11 256GB Purple Verizon – MWL52LL/A
iPhone 11 64GB (PRODUCT)RED Verizon – MWKP2LL/A
iPhone 11 128GB (PRODUCT)RED Verizon – MWKW2LL/A
iPhone 11 256GB (PRODUCT)RED Verizon – MWL32LL/A

AT&T

Phone 11 64GB White AT&T – MWHU2LL/A
iPhone 11 128GB White AT&T – MWJ12LL/A
iPhone 11 256GB White AT&T – MWJ72LL/A
iPhone 11 64GB Black AT&T – MWHT2LL/A
iPhone 11 128GB Black AT&T – MWJ02LL/A
iPhone 11 256GB Black AT&T – MWJ62LL/A
iPhone 11 64GB Green AT&T – MWHY2LL/A
iPhone 11 128GB Green AT&T – MWJ52LL/A
iPhone 11 256GB Green AT&T – MWJD2LL/A
iPhone 11 64GB Yellow AT&T – MWHW2LL/A
iPhone 11 128GB Yellow AT&T – MWJ32LL/A
iPhone 11 256GB Yellow AT&T – MWJA2LL/A
iPhone 11 64GB Purple AT&T – MWHX2LL/A
iPhone 11 128GB Purple AT&T – MWJ42LL/A
iPhone 11 256GB Purple AT&T – MWJC2LL/A
iPhone 11 64GB (PRODUCT)RED AT&T – MWHV2LL/A
iPhone 11 128GB (PRODUCT)RED AT&T – MWJ22LL/A
iPhone 11 256GB (PRODUCT)RED AT&T – MWJ92LL/A

Sprint

iPhone 11 64GB White Sprint – MWK12LL/A
iPhone 11 128GB White Sprint – MWK82LL/A
iPhone 11 256GB White Sprint – MWKG2LL/A
iPhone 11 64GB Black Sprint – MWK02LL/A
iPhone 11 128GB Black Sprint – MWK72LL/A
iPhone 11 256GB Black Sprint – MWKF2LL/A
iPhone 11 64GB Green Sprint – MWK62LL/A
iPhone 11 128GB Green Sprint – MWKE2LL/A
iPhone 11 256GB Green Sprint – MWKL2LL/A
iPhone 11 64GB Yellow Sprint – MWK32LL/A
iPhone 11 128GB Yellow Sprint – MWKC2LL/A
iPhone 11 256GB Yellow Sprint – MWKJ2LL/A
iPhone 11 64GB Purple Sprint – MWK52LL/A
iPhone 11 128GB Purple Sprint – MWKD2LL/A
iPhone 11 256GB Purple Sprint – MWKK2LL/A
iPhone 11 64GB (PRODUCT)RED Sprint – MWK22LL/A
iPhone 11 128GB (PRODUCT)RED Sprint – MWK92LL/A
iPhone 11 256GB (PRODUCT)RED Sprint – MWKH2LL/A

T-Mobile

iPhone 11 64GB White T-Mobile – MWJF2LL/A
iPhone 11 128GB White T-Mobile – MWJM2LL/A
iPhone 11 256GB White T-Mobile – MWJU2LL/A
iPhone 11 64GB Black T-Mobile – MWJE2LL/A
iPhone 11 128GB Black T-Mobile -MWJL2LL/A
iPhone 11 256GB Black T-Mobile – MWJT2LL/A
iPhone 11 64GB Green T-Mobile – MWJK2LL/A
iPhone 11 128GB Green T-Mobile – MWJR2LL/A
iPhone 11 256GB Green T-Mobile – MWJY2LL/A
iPhone 11 64GB Yellow T-Mobile – MWJH2LL/A
iPhone 11 128GB Yellow T-Mobile – MWJP2LL/A
iPhone 11 256GB Yellow T-Mobile – MWJW2LL/A
iPhone 11 64GB Purple T-Mobile – MWJJ2LL/A
iPhone 11 128GB Purple T-Mobile – MWJQ2LL/A
iPhone 11 256GB Purple T-Mobile – MWJX2LL/A
iPhone 11 64GB (PRODUCT)RED T-Mobile – MWJG2LL/A
iPhone 11 128GB (PRODUCT)RED T-Mobile – MWJN2LL/A
iPhone 11 256GB (PRODUCT)RED T-Mobile – MWJV2LL/A

Unlocked SIM-free

iPhone 11 64GB White Unlocked – MWL82LL/A
iPhone 11 128GB White Unlocked – MWLF2LL/A
iPhone 11 256GB White Unlocked – MWLM2LL/A
iPhone 11 64GB Black Unlocked – MWL72LL/A
iPhone 11 128GB Black Unlocked – MWLE2LL/A
iPhone 11 256GB Black Unlocked – MWLL2LL/A
iPhone 11 64GB Green Unlocked – MWLD2LL/A
iPhone 11 128GB Green Unlocked – MWLK2LL/A
iPhone 11 256GB Green Unlocked – MWLR2LL/A
iPhone 11 64GB Yellow Unlocked – MWLA2LL/A
iPhone 11 128GB Yellow Unlocked – MWLH2LL/A
iPhone 11 256GB Yellow Unlocked – MWLP2LL/A
iPhone 11 64GB Purple Unlocked – MWLC2LL/A
iPhone 11 128GB Purple Unlocked – MWLJ2LL/A
iPhone 11 256GB Purple Unlocked – MWLQ2LL/A
iPhone 11 64GB (PRODUCT)RED Unlocked – MWL92LL/A
iPhone 11 128GB (PRODUCT)RED Unlocked – MWLG2LL/A
iPhone 11 256GB (PRODUCT)RED Unlocked – MWLN2LL/A

Part Numbers iPhone 11 Pro

AT&T

iPhone 11 Pro 64GB Space Gray AT&T – MW9C2LL/A
iPhone 11 Pro 256GB Space Gray AT&T – MW9G2LL/A
iPhone 11 Pro 512GB Space Gray AT&T – MW9L2LL/A
iPhone 11 Pro 64GB Silver AT&T – MW9D2LL/A
iPhone 11 Pro 256GB Silver AT&T – MW9H2LL/A
iPhone 11 Pro 512GB Silver AT&T – MW9M2LL/A
iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green AT&T – MW9F2LL/A
iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green AT&T – MW9K2LL/A
iPhone 11 Pro 512GB Midnight Green AT&T – MW9P2LL/A
iPhone 11 Pro 64GB Gold AT&T – MW9E2LL/A
iPhone 11 Pro 256GB Gold AT&T – MW9J2LL/A
iPhone 11 Pro 512GB Gold AT&T – MW9N2LL/A

Sprint

iPhone 11 Pro 64GB Space Gray Sprint – MWA62LL/A
iPhone 11 Pro 256GB Space Gray Sprint – MWAA2LL/A
iPhone 11 Pro 512GB Space Gray Sprint – MWAG2LL/A
iPhone 11 Pro 64GB Silver Sprint – MWA72LL/A
iPhone 11 Pro 256GB Silver Sprint – MWAD2LL/A
iPhone 11 Pro 512GB Silver Sprint – MWAH2LL/A
iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green Sprint – MWA92LL/A
iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green Sprint – MWAF2LL/A
iPhone 11 Pro 512GB Midnight Green Sprint – MWAL2LL/A
iPhone 11 Pro 64GB Gold Sprint – MWA82LL/A
iPhone 11 Pro 256GB Gold Sprint – MWAE2LL/A
iPhone 11 Pro 512GB Gold Sprint – MWAJ2LL/A

T-Mobile

iPhone 11 Pro 64GB Space Gray T-mobile – MW9Q2LL/A
iPhone 11 Pro 256GB Space Gray T-mobile – MW9V2LL/A
iPhone 11 Pro 512GB Space Gray T-mobile – MWA12LL/A
iPhone 11 Pro 64GB Silver T-mobile – MW9R2LL/A
iPhone 11 Pro 256GB Silver T-mobile – MW9W2LL/A
iPhone 11 Pro 512GB Silver T-mobile – MWA32LL/A
iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green T-mobile – MW9U2LL/A
iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green T-mobile – MW9Y2LL/A
iPhone 11 Pro 512GB Midnight Green T-mobile – MWA52LL/A
iPhone 11 Pro 64GB Gold T-mobile – MW9T2LL/A
iPhone 11 Pro 256GB Gold T-mobile – MW9X2LL/A
iPhone 11 Pro 512GB Gold T-mobile – MWA42LL/A

Verizon Wireless

iPhone 11 Pro 64GB Space Gray Verizon – MWAM2LL/A
iPhone 11 Pro 256GB Space Gray Verizon – MWAT2LL/A
iPhone 11 Pro 512GB Space Gray Verizon – MWAX2LL/A
iPhone 11 Pro 64GB Silver Verizon – MWAP2LL/A
iPhone 11 Pro 256GB Silver Verizon – MWAU2LL/A
iPhone 11 Pro 512GB Silver Verizon – MWAY2LL/A
iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green Verizon – MWAR2LL/A
iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green Verizon – MWAW2LL/A
iPhone 11 Pro 512GB Midnight Green Verizon – MWC12LL/A
iPhone 11 Pro 64GB Gold Verizon – MWAQ2LL/A
iPhone 11 Pro 256GB Gold Verizon – MWAV2LL/A
iPhone 11 Pro 512GB Gold Verizon – MWC02LL/A

Unlocked SIM-free

iPhone 11 Pro 64GB Space Gray Unlocked – MWCH2LL/A
iPhone 11 Pro 256GB Space Gray Unlocked – MWCM2LL/A
iPhone 11 Pro 512GB Space Gray Unlocked – MWCR2LL/A
iPhone 11 Pro 64GB Silver Unlocked – MWCJ2LL/A
iPhone 11 Pro 256GB Silver Unlocked – MWCN2LL/A
iPhone 11 Pro 512GB Silver Unlocked – MWCT2LL/A
iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green Unlocked – MWCL2LL/A
iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green Unlocked – MWCQ2LL/A
iPhone 11 Pro 512GB Midnight Green Unlocked – MWCV2LL/A
iPhone 11 Pro 64GB Gold Unlocked – MWCU2LL/A
iPhone 11 Pro 256GB Gold Unlocked – MWCP2LL/A
iPhone 11 Pro 512GB Gold Unlocked – MWCK2LL/A

Part Numbers iPhone 11 Pro Max

AT&T

iPhone 11 Pro Max 64GB Space Gray AT&T – MWF92LL/A
iPhone 11 Pro Max 256GB Space Gray AT&T – MWFE2LL/A
iPhone 11 Pro Max 512GB Space Gray AT&T – MWFJ2LL/A
iPhone 11 Pro Max 64GB Silver AT&T – MWFA2LL/A
iPhone 11 Pro Max 256GB Silver AT&T – MWFF2LL/A
iPhone 11 Pro Max 512GB Silver AT&T – MWFK2LL/A
iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green AT&T – MWFD2LL/A
iPhone 11 Pro Max 256GB Midnight Green AT&T – MWFH2LL/A
iPhone 11 Pro Max 512GB Midnight Green AT&T – MWFM2LL/A
iPhone 11 Pro Max 64GB Gold AT&T – MWFC2LL/A
iPhone 11 Pro Max 256GB Gold AT&T – MWFG2LL/A
iPhone 11 Pro Max 512GB Gold AT&T – MWFL2LL/A

Sprint

iPhone 11 Pro Max 64GB Space Gray Sprint – MWG22LL/A
iPhone 11 Pro Max 256GB Space Gray Sprint – MWG62LL/A
iPhone 11 Pro Max 512GB Space Gray Sprint – MWGA2LL/A
iPhone 11 Pro Max 64GB Silver Sprint – MWG32LL/A
iPhone 11 Pro Max 256GB Silver Sprint – MWG72LL/A
iPhone 11 Pro Max 512GB Silver Sprint – MWGC2LL/A
iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green Sprint – MWG52LL/A
iPhone 11 Pro Max 256GB Midnight Green Sprint – MWG92LL/A
iPhone 11 Pro Max 512GB Midnight Green Sprint – MWGE2LL/A
iPhone 11 Pro Max 64GB Gold Sprint – MWG42LL/A
iPhone 11 Pro Max 256GB Gold Sprint – MWG82LL/A
iPhone 11 Pro Max 512GB Gold Sprint – MWGD2LL/A

T-Mobile

iPhone 11 Pro Max 64GB Space Gray T-mobile – MWFN2LL/A
iPhone 11 Pro Max 256GB Space Gray T-mobile – MWFT2LL/A
iPhone 11 Pro Max 512GB Space Gray T-mobile – MWFX2LL/A
iPhone 11 Pro Max 64GB Silver T-mobile – MWFP2LL/A
iPhone 11 Pro Max 256GB Silver T-mobile – MWFU2LL/A
iPhone 11 Pro Max 512GB Silver T-mobile – MWFY2LL/A
iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green T-mobile – MWFR2LL/A
iPhone 11 Pro Max 256GB Midnight Green T-mobile – MWFW2LL/A
iPhone 11 Pro Max 512GB Midnight Green T-mobile – MWG12LL/A
iPhone 11 Pro Max 64GB Gold T-mobile – MWFQ2LL/A
iPhone 11 Pro Max 256GB Gold T-mobile – MWFV2LL/A
iPhone 11 Pro Max 512GB Gold T-mobile – MWG02LL/A

Verizon Wireless

iPhone 11 Pro Max 64GB Space Gray Verizon – MWGF2LL/A
iPhone 11 Pro Max 256GB Space Gray Verizon – MWGK2LL/A
iPhone 11 Pro Max 512GB Space Gray Verizon – MWGP2LL/A
iPhone 11 Pro Max 64GB Silver Verizon – MWGG2LL/A
iPhone 11 Pro Max 256GB Silver Verizon – MWGL2LL/A
iPhone 11 Pro Max 512GB Silver Verizon – MWGQ2LL/A
iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green Verizon – MWGJ2LL/A
iPhone 11 Pro Max 256GB Midnight Green Verizon – MWGN2LL/A
iPhone 11 Pro Max 512GB Midnight Green Verizon – MWGT2LL/A
iPhone 11 Pro Max 64GB Gold Verizon – MWGH2LL/A
iPhone 11 Pro Max 256GB Gold Verizon – MWGM2LL/A
iPhone 11 Pro Max 512GB Gold Verizon – MWGR2LL/A

Unlocked SIM-free

iPhone 11 Pro Max 64GB Space Gray Unlocked – MWGY2LL/A
iPhone 11 Pro Max 256GB Space Gray Unlocked – MWH42LL/A
iPhone 11 Pro Max 512GB Space Gray Unlocked – MWH82LL/A
iPhone 11 Pro Max 64GB Silver Unlocked – MWH02LL/A
iPhone 11 Pro Max 256GB Silver Unlocked – MWH52LL/A
iPhone 11 Pro Max 512GB Silver Unlocked – MWH92LL/A
iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green Unlocked – MWH22LL/A
iPhone 11 Pro Max 256GB Midnight Green Unlocked – MWH72LL/A
iPhone 11 Pro Max 512GB Midnight Green Unlocked – MWHC2LL/A
iPhone 11 Pro Max 64GB Gold Unlocked – MWH12LL/A
iPhone 11 Pro Max 256GB Gold Unlocked – MWH62LL/A
iPhone 11 Pro Max 512GB Gold Unlocked – MWHA2LL/A

Nguồn Tổng Hợp

Facebook Instagram Youtube Linkedin Top

Thông tin cửa hàng