Giỏ hàng

Thay Màn Hình iPhone

750,000₫

Màn hình chính hãng

900,000₫

Màn hình chính hãng

Thay màn hình iPhone 6 Plus
-10%
1,350,000₫ 1,500,000₫

Màn hình chính hãng

Thay màn hình iPhone 6S
-17%
1,000,000₫ 1,200,000₫

Màn hình chính hãng

Thay màn hình iPhone 6S Plus
-12%
1,500,000₫ 1,700,000₫

Màn hình chính hãng

Thay màn hình iPhone 7
-33%
1,200,000₫ 1,800,000₫

Màn hình chính hãng

Thay màn hình iPhone 7 Plus
-32%
1,700,000₫ 2,500,000₫

Màn hình chính hãng

Thay màn hình iPhone 8
-41%
1,300,000₫ 2,200,000₫

Màn hình chính hãng

Thay màn hình iPhone 8 Plus
-21%
2,300,000₫ 2,900,000₫

Màn hình chính hãng

Thay màn hình iPhone X
-22%
5,300,000₫ 6,800,000₫

Màn hình chính hãng

Thay màn hình iPhone XS Max
-18%
7,800,000₫ 9,500,000₫

Màn hình chính hãng

Facebook Instagram Youtube Linkedin Top

Thông tin cửa hàng