Giỏ hàng

Điều khoản dịch vụ

Chào mừng bạn đến mua hàng qua mạng tại Chieuduong.store. Sau khi truy cập vào website: www.chieuduong.store để tham khảo hoặc mua sắm, bạn đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc với những quy định của Chieuduong.store. Vui lòng xem kỹ các quy định và hợp tác với chúng tôi để xây dựng 1 website ngày càng thân thiện và phục vụ tốt những yêu cầu của chính bạn. 

Tài khoản của bạn

Khi sử dụng dịch vụ Chieuduong.store, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về địa chỉ email, mật khẩu và họ tên để có được 1 tài khoản tại đây. Việc sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản là trách nhiệm và quyền lợi của bạn khi sử dụng Chieuduong.store. Ngoài ra, những thông tin khác trong tài khoản như tên tuổi, địa chỉ.... là những thông tin sẽ giúp Chieuduong.store phục vụ bạn tốt nhất. Trong trường hợp thông tin do bạn cung cấp không đầy đủ hoặc sai dẫn đến việc không thể giao hàng cho bạn, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc từ chối phục vụ, giao hàng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn. Khi có những thay đổi thông tin của bạn, vui lòng cập nhật lại thông tin trong tài khoản tại Chieuduong.store. Bạn phải giữ kín mật khẩu và tài khoản, hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của mình. Bạn nên đảm bảo thoát khỏi tài khoản tại Chieuduong.store sau mỗi lần sử dụng để bảo mật thông tin của mình

Quyền lợi bảo mật thông tin của bạn

Khi sử dụng dịch vụ tại website Chieuduong.store, bạn được đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng của Chieuduong.store và sẽ không được chuyển giao cho 1 bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại. Thông tin của bạn tại Chieuduong.store sẽ được chúng tôi bảo mật và chỉ trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Trách nhiệm của bạn khi sử dụng dịch vụ của ChieuDuongStore

Bạn tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại website Chieuduong.store. Bạn không được có những hành động ( thực hiện, cổ vũ) việc can thiệp, xâm nhập dữ liệu của Chieuduong.store cũng như hệ thống máy chủ của chúng tôi Ngoài ra, xin vui lòng thông báo cho quản trị web của Chieuduong.store ngay khi bạn phát hiện ra lỗi hệ thống.

Bạn không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa đối với người khác. Không nêu ra những nhận xét có tính chính trị ( tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính quyền), kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc.... Tuyệt đối cấm mọi hành vi mạo nhận, cố ý tạo sự nhầm lẫn mình là một khách hàng khác hoặc là thành viên Ban Quản Trị ChieuDuongStore

Trách nhiệm và quyền lợi của ChieuDuongStore

Trong trường hợp có những phát sinh ngoài ý muốn hoặc trách nhiệm của mình, Chieuduong.store sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Ngoài ra, chúng tôi không cho phép các tổ chức, cá nhân khác quảng bá sản phẩm tại website Chieuduong.store mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi. Các thỏa thuận và quy định trong Điều khoản sử dụng có thể thay đổi vào bất cứ lúc nào nhưng sẽ được chúng tôi thông báo cụ thể trên website Chieuduong.store


Facebook Instagram Youtube Linkedin Top

Thông tin cửa hàng