Giỏ hàng

Dàn Karaoke sân khấu mini

Bộ dàn Karaoke SP008648: 2 Loa Bose L1 PRO16, Mixer Bose T8S Tonematch và Micro Paramax Pasion ECHO
-13%
150,820,000₫ 172,990,000₫

Hàng chính hãng | Bảo hành 12 tháng

Bộ dàn Karaoke SP008652: 2 Loa Bose L1 PRO8, Mixer Bose T4S Tonematch và Micro Paramax Pasion Echo
-12%
93,620,000₫ 105,990,000₫

Hàng chính hãng | Bảo hành 12 tháng

Bộ dàn Karaoke SP008497: 2 Loa Bose L1 PRO8, Mixer JBL KX180A và Micro không dây JBL VM300
-15%
88,150,000₫ 103,800,000₫

Hàng chính hãng | Bảo hành 12 tháng

Bộ dàn Karaoke SP008498: 2 Loa Bose L1 PRO16, Mixer JBL KX180A và Micro không dây JBL VM300
-15%
135,350,000₫ 159,800,000₫

Hàng chính hãng | Bảo hành 12 tháng

Bộ dàn Karaoke SP007432: 2 Loa JBL PRX ONE, Mixer JBL KX180A và Micro không dây JBL VM300
-26%
87,390,000₫ 117,600,000₫

Hàng chính hãng | Bảo hành 12 tháng

Bộ dàn Karaoke SP007431: 2 Loa JBL Eon One MKII, Mixer JBL KX180A và Micro không dây JBL VM300
-25%
71,390,000₫ 95,600,000₫

Hàng chính hãng | Bảo hành 12 tháng

Bộ dàn Karaoke SP007312: 2 Loa JBL Eon 710, Mixer JBL KX180A, Micro không dây JBL VM200, Loa Sub JBL IRX115s
-19%
Bộ dàn Karaoke SP007313: 2 Loa JBL Eon 710, Mixer JBL KX180A, Micro không dây JBL VM200
-12%
46,400,000₫ 52,600,000₫

Hàng chính hãng | Bảo hành 12 tháng

Bộ dàn Karaoke SP007314: 2 Loa JBL Eon 712, Mixer JBL KX180A, Micro không dây JBL VM200
-6%
52,980,000₫ 56,600,000₫

Hàng chính hãng | Bảo hành 12 tháng

Bộ dàn Karaoke SP007315: 2 Loa JBL Eon 712, Mixer JBL KX180A, Micro không dây JBL VM200, Loa Sub JBL IRX115s
-17%
Bộ dàn Karaoke SP007316: 2 Loa JBL Eon 715, Mixer JBL KX180A, Micro không dây JBL VM200
-10%
54,400,000₫ 60,600,000₫

Hàng chính hãng | Bảo hành 12 tháng

Bộ dàn Karaoke SP007317: 2 Loa JBL Eon 715, Mixer JBL KX180A, Micro không dây JBL VM200, Loa Sub JBL IRX115s
-19%
Bộ dàn Karaoke SP007318: 2 Loa JBL Eon 710, Mixer JBL KX180A, Micro không dây JBL VM200, Loa Sub JBL Eon 718S
-17%
Bộ dàn Karaoke SP007319: 2 Loa JBL Eon 712, Mixer JBL KX180A, Micro không dây JBL VM200, Loa Sub JBL Eon 718S
-16%
Bộ dàn Karaoke SP007320: 2 Loa JBL Eon 715, Mixer JBL KX180A, Micro không dây JBL VM200, Loa Sub JBL Eon 718S
-17%
Dàn âm thanh karaoke SP006108: 2 Loa IRX112BT, Mixer KX180A, Micro VM300
-26%
37,150,000₫ 50,000,000₫

Hàng chính hãng JBL | Bảo hành 12 tháng

Bộ dàn Karaoke SP006574: 2 Loa JBL IRX112BT, Mixer JBL KX180A, Micro không dây JBL VM200, 2 Chân loa Soundking SB400
-22%
38,350,000₫ 49,300,000₫

Hàng chính hãng | Bảo hành 12 tháng

Dàn Karaoke SP006526: Loa JBL IRX112BT, Mixer JBL KX180A, Micro không dây JBL VM200, Loa Sub JBL IRX115s
-18%
55,050,000₫ 67,300,000₫

Hàng chính hãng | Bảo hành 12 tháng

Facebook Instagram Tiktok Youtube Twitter Linkedin Top

Thông tin cửa hàng