Giỏ hàng

Dàn Karaoke sân khấu mini

Bộ dàn Karaoke SP008648: 2 Loa Bose L1 PRO16, Mixer Bose T8S Tonematch và Micro Paramax Pasion ECHO
-13%
150,820,000₫ 172,990,000₫

Hàng chính hãng | Bảo hành 12 tháng

Bộ dàn Karaoke SP008652: 2 Loa Bose L1 PRO8, Mixer Bose T4S Tonematch và Micro Paramax Pasion Echo
-12%
93,620,000₫ 105,990,000₫

Hàng chính hãng | Bảo hành 12 tháng

Bộ dàn Karaoke SP008497: 2 Loa Bose L1 PRO8, Mixer JBL KX180A và Micro không dây JBL VM300
-14%
89,590,000₫ 103,800,000₫

Hàng chính hãng | Bảo hành 12 tháng

Bộ dàn Karaoke SP008498: 2 Loa Bose L1 PRO16, Mixer JBL KX180A và Micro không dây JBL VM300
-14%
136,790,000₫ 159,800,000₫

Hàng chính hãng | Bảo hành 12 tháng

Bộ dàn Karaoke SP007432: 2 Loa JBL PRX ONE, Mixer JBL KX180A và Micro không dây JBL VM300
-24%
89,790,000₫ 117,600,000₫

Hàng chính hãng | Bảo hành 12 tháng

Bộ dàn Karaoke SP007431: 2 Loa JBL Eon One MKII, Mixer JBL KX180A và Micro không dây JBL VM300
-23%
73,750,000₫ 95,600,000₫

Hàng chính hãng | Bảo hành 12 tháng

Bộ dàn Karaoke SP006853: 1 cặp Loa JBL KPS1, Cục đẩy Crown KVS 1000, Mixer JBL KX180 và Micro JBL VM200
-10%
Bộ dàn Karaoke SP007369: Loa JBL KP4010G2 (1 cặp), Amply JBL Beyond 3, Micro không dây JBL VM300
-14%
60,580,000₫ 70,600,000₫

Hàng chính hãng | Bảo hành 12 tháng

Bộ dàn Karaoke SP007312: 2 Loa JBL Eon 710, Mixer JBL KX180A, Micro không dây JBL VM200, Loa Sub JBL IRX115s
-10%
Bộ dàn Karaoke SP007313: 2 Loa JBL Eon 710, Mixer JBL KX180A, Micro không dây JBL VM200
-12%
46,400,000₫ 52,600,000₫

Hàng chính hãng | Bảo hành 12 tháng

Bộ dàn Karaoke SP007314: 2 Loa JBL Eon 712, Mixer JBL KX180A, Micro không dây JBL VM200
-6%
52,980,000₫ 56,600,000₫

Hàng chính hãng | Bảo hành 12 tháng

Bộ dàn Karaoke SP007315: 2 Loa JBL Eon 712, Mixer JBL KX180A, Micro không dây JBL VM200, Loa Sub JBL IRX115s
-7%
Bộ dàn Karaoke SP007316: 2 Loa JBL Eon 715, Mixer JBL KX180A, Micro không dây JBL VM200
-10%
54,400,000₫ 60,600,000₫

Hàng chính hãng | Bảo hành 12 tháng

Bộ dàn Karaoke SP007317: 2 Loa JBL Eon 715, Mixer JBL KX180A, Micro không dây JBL VM200, Loa Sub JBL IRX115s
-10%
Bộ dàn Karaoke SP007318: 2 Loa JBL Eon 710, Mixer JBL KX180A, Micro không dây JBL VM200, Loa Sub JBL Eon 718S
-11%
Bộ dàn Karaoke SP007319: 2 Loa JBL Eon 712, Mixer JBL KX180A, Micro không dây JBL VM200, Loa Sub JBL Eon 718S
-10%
Bộ dàn Karaoke SP007320: 2 Loa JBL Eon 715, Mixer JBL KX180A, Micro không dây JBL VM200, Loa Sub JBL Eon 718S
-10%
Dàn âm thanh karaoke SP006151: Loa JBL IRX112BT, Mixer Soundcraft Ui12, Micro không dây AKG WMS40 MINI2
-23%
33,720,000₫ 43,600,000₫

Hàng chính hãng JBL | Bảo hành 12 tháng

Dàn âm thanh karaoke SP006144: 2 Loa IRX112BT, Mixer Soundcraft Ui12, Micro VM300
-22%
35,570,000₫ 45,600,000₫

Hàng chính hãng | Bảo hành 12 tháng

Dàn âm thanh karaoke SP006108: 2 Loa IRX112BT, Mixer KX180A, Micro VM300
-21%
39,650,000₫ 50,000,000₫

Hàng chính hãng JBL | Bảo hành 12 tháng

Bộ dàn Karaoke sp006574: 2 Loa JBL IRX112BT, Mixer JBL KX180A, Micro không dây JBL VM200, 2 Chân loa Soundking SB400
-14%
42,340,000₫ 49,300,000₫

Hàng chính hãng | Bảo hành 12 tháng

Dàn Karaoke SP006526: Loa JBL IRX112BT, Mixer JBL KX180A, Micro không dây JBL VM200, Loa Sub JBL IRX115s
-17%
56,050,000₫ 67,300,000₫

Hàng chính hãng | Bảo hành 12 tháng

Facebook Instagram Tiktok Youtube Twitter Linkedin Top

Thông tin cửa hàng