Giỏ hàng

Dịch vụ sửa chữa iPhone

Thay Pin iPhone 6s chính hãng Pisen dung lượng cao - 2150mAh
-23%
500,000₫ 650,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 7 chính hãng Pisen dung lượng cao - 2130mAh
-12%
750,000₫ 850,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 8 Plus chính hãng Pisen dung lượng cao - 3320mAh
-21%
770,000₫ 970,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 8 chính hãng Pisen dung lượng cao - 2130mAh
-11%
820,000₫ 920,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 7 Plus chính hãng Pisen dung lượng cao - 3220mAh
-11%
800,000₫ 900,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 6 chính hãng Pisen dung lượng cao - 2150mAh
-18%
490,000₫ 600,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 6 Plus chính hãng Pisen dung lượng cao - 3380mAh
-8%
550,000₫ 600,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 6S Plus chính hãng Pisen dung lượng cao - 3380mAh
-8%
600,000₫ 650,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 7 Plus chính hãng Pisen - 2900mAh
-13%
700,000₫ 800,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 8 Plus chính hãng Pisen - 2691mAh
-18%
700,000₫ 850,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 6S Plus chính hãng Pisen - 2750mAh
-10%
450,000₫ 500,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 6S chính hãng Pisen - 1715mAh
-25%
450,000₫ 600,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone XS Max chính hãng Pisen - 3174mAh
-15%
1,100,000₫ 1,300,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone XS / XR chính hãng Pisen - 2942mAh
-14%
950,000₫ 1,100,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone X chính hãng Pisen - 2716mAh
-11%
800,000₫ 900,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 8 chính hãng Pisen - 1821mAh
-24%
650,000₫ 850,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 7 chính hãng Pisen - 1960mAh
-19%
650,000₫ 800,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 6 Plus chính hãng Pisen - 2915mAh
-10%
450,000₫ 500,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 6 chính hãng Pisen - 1810mAh
-22%
390,000₫ 500,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 5 / 5s / 5c / SE chính hãng Pisen - 1440mAh
-17%
250,000₫ 300,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Ép kính iPhone XS Max
-54%
1,600,000₫ 3,500,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

Ép kính iPhone XS
-56%
1,400,000₫ 3,200,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

Ép kính iPhone Xr
-60%
1,200,000₫ 3,000,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

Ép kính iPhone X
-20%
1,200,000₫ 1,500,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

850,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

750,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

750,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

600,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

650,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

450,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

550,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

350,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

250,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

Thay màn hình iPhone XS Max
-18%
7,800,000₫ 9,500,000₫

Màn hình chính hãng

Thay màn hình iPhone X
-22%
5,300,000₫ 6,800,000₫

Màn hình chính hãng

Thay màn hình iPhone 7 Plus
-32%
1,700,000₫ 2,500,000₫

Màn hình chính hãng

Thay màn hình iPhone 8 Plus
-21%
2,300,000₫ 2,900,000₫

Màn hình chính hãng

Thay màn hình iPhone 8
-41%
1,300,000₫ 2,200,000₫

Màn hình chính hãng

Thay màn hình iPhone 7
-33%
1,200,000₫ 1,800,000₫

Màn hình chính hãng

Thay màn hình iPhone 6S Plus
-12%
1,500,000₫ 1,700,000₫

Màn hình chính hãng

Thay màn hình iPhone 6 Plus
-10%
1,350,000₫ 1,500,000₫

Màn hình chính hãng

Thay màn hình iPhone 6S
-17%
1,000,000₫ 1,200,000₫

Màn hình chính hãng

900,000₫

Màn hình chính hãng

750,000₫

Màn hình chính hãng

Facebook Instagram Youtube Linkedin Top

Thông tin cửa hàng