Giỏ hàng

Dịch vụ sửa chữa iPhone

650,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 7 chính hãng Pisen dung lượng cao
-12%
750,000₫ 850,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

970,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

1,300,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone Xs Max chính hãng Pisen dung lượng cao
-11%
1,250,000₫ 1,400,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone XR / XS chính hãng Pisen dung lượng cao
-8%
1,100,000₫ 1,200,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone X chính hãng Pisen dung lượng cao
-10%
900,000₫ 1,000,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 8 / 8 Plus chính hãng Pisen dung lượng cao
-11%
820,000₫ 920,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 7 / 7 Plus chính hãng Pisen dung lượng cao
-17%
750,000₫ 900,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 6 / 6s chính hãng Pisen dung lượng cao
-18%
490,000₫ 600,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 6 Plus chính hãng Pisen dung lượng cao
-8%
550,000₫ 600,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 6S Plus chính hãng Pisen dung lượng cao
-8%
600,000₫ 650,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 7 Plus chính hãng Pisen
-13%
700,000₫ 800,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 8 Plus chính hãng Pisen
-18%
700,000₫ 850,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 6S Plus chính hãng Pisen
-10%
450,000₫ 500,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 6S chính hãng Pisen
-25%
450,000₫ 600,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone XS Max chính hãng Pisen
-15%
1,100,000₫ 1,300,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone XS / XR chính hãng Pisen
-14%
950,000₫ 1,100,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone X chính hãng Pisen
-11%
800,000₫ 900,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 8 chính hãng Pisen
-24%
650,000₫ 850,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 7 chính hãng Pisen
-19%
650,000₫ 800,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 6 Plus chính hãng Pisen
-10%
450,000₫ 500,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 6 chính hãng Pisen
-22%
390,000₫ 500,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Thay Pin iPhone 5 / 5s / 5c / SE chính hãng Pisen
-17%
250,000₫ 300,000₫

Hàng chính hãng Pisen | Bảo Hành 1 năm

Ép kính iPhone XS Max
-54%
1,600,000₫ 3,500,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

Ép kính iPhone XS
-56%
1,400,000₫ 3,200,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

Ép kính iPhone Xr
-60%
1,200,000₫ 3,000,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

Ép kính iPhone X
-20%
1,200,000₫ 1,500,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

850,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

750,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

750,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

600,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

650,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

450,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

550,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

350,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

250,000₫

Ép kính chất lượng tốt nhất | Bảo hành trọn đời

800,000₫
550,000₫
500,000₫
Thay màn hình iPhone XS Max
-18%
7,800,000₫ 9,500,000₫

Màn hình chính hãng | Bảo hành trọn đời

Thay màn hình iPhone X
-22%
5,300,000₫ 6,800,000₫

Màn hình chính hãng | Bảo hành trọn đời

Thay màn hình iPhone 7 Plus
-32%
1,700,000₫ 2,500,000₫

Màn hình chính hãng | Bảo hành trọn đời

Facebook Instagram Youtube Linkedin Top

Thông tin cửa hàng